ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που εμπλέκονται και είναι απαραίτητοι προκειμένου να εξαχθεί ένα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, παρακολουθεί όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ελέγχουμε πλήρως τη διαδικασία ωρίμανσης και συλλογής των καρπών, με την επιτόπια τακτική επίβλεψη των ελαιώνων, εφαρμόζουμε πρακτικές εντός των πλαισίων ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της Γεωργικής Παραγωγής, ενώ είμαστε παρόντες και στην διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου αλλά και κατά την τυποποίηση του.
Τα ανωτέρω μας οδηγούν στην παραγωγή ενός ελαιολάδου με οξύτητα 0,38 (μεγ.0,8), και με τους συντελεστές Κ να βρίσκονται στο 0,13 (μεγ. 0,22) για τον Κ268 και στο 1,67 (μεγ.2,50) για τον Κ232. Επίσης όσον αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του November Fruits, αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Φρουτώδες 4,0. Πικρό 2,8, Πικάντικο 3,5. Και τα τρία χαρακτηριστικά βρίσκονται πάνω από τα όρια τα οποία απαιτούνται από τους Επίσημους Γευσιγνώστες Ελαιολάδου, για να χαρακτηριστεί ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

(Όλες οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται στο πιο πρόσφατο Πιστοποιητικό Δοκιμών του ελαιολάδου μας, με ημερομηνία 2/4/2015 και αριθμό πιστοποίησης 49838).

Γενικότερα και προκειμένου το ελαιόλαδό μας να βρεθεί στο τραπέζι σας, έχει περάσει όλα τα στάδια ποιοτικού ελέγχου, τα οποία διασφαλίζονται τόσο από διαδικασίες ISO 22.000:2005, όσο και από Πιστοποιήσεις Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2, ενώ η προέλευση του (ΛΑΚΩΝΙΑ), πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα AGROCERT. Συνημμένα θα βρείτε τις κυριότερες από τις πιστοποιήσεις, που αφορούν το Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο μας.

Κατεβάστε τις πιστοποιήσεις